Hong Kong Trip 2023 Day 2 at The Peak

Fun Game: Question and Answer #13

1. Ano ang brand ng bag ng sister-in-law ni Mommy Lion? 2. Ano ang color ng boots ng Mother ni Mommy Lion? 3. Ano ang color ng bagong tram sa The Peak Tram? 4. Ano ang brand ng twinning jacket ni Mommy Lion & Solenn? 5. Ano ang brand ng kotse (uber ride) na sinakyan […]

Solenn at Hong Kong Disney's Hollywood Hotel

Fun Game: Question and Answer #12

1. Ano ang boarding gate number namin? 2. Anong cereal ang kasama sa child’s meal on our flight? 3. Ano ang name ng Disney Merchandise Shop sa loob ng Disney’s Hollywood Hotel? 4.  Ano ang hotel room number namin? 5. Magkano yung Baymax plushie? How to join? Thank you and have fun!